POČETNA

O studiranju


Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA

O eMPIRICI

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA je osnovana ...
Opširnije

Dobro došli na našu web stranicu

Cijenjeni studenti, poštovani roditelji, drage kolege, uvaženi saradnici,

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA je moderna obrazovna i naučna institucija, koja radi na razvoju prestižnog imidža njegujući visok stepen akademskih, ljudskih i institucionalnih vrijednosti, oslanjajući se na sopstvene resurse. Težimo najvišem kvalitetu nastave, podizanju standarda studiranja, razvoju naučno-istraživačkog rada, razvoju i primjeni nastavnih planova i programa prema Bolonjskim principima i zahtjevima tržišta rada, osiguranju kvaliteta i podizanju moralnih vrijednosti kod svakog pojedinca, kako studenta, tako i nastavnika. Dvojne BiH-SLO diplome, naučna znanja i stručne vještine, te edukacija u oblasti priznatih industrijskih certifikata, koje naši studenti stiču na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA omogućava im da zaposlenje biraju u Bosni i Hercegovini, zemljama regiona, kao i zemljama Evropske Unije i širom svijeta.

87% naših diplomiran studenata je svoje prvo zaposlenje u struci pronašlo u roku od 3 mjeseca od diplomiranja, značajan broj njih se zaposlilo u IT firmama u kojima su boravili tokom praktičnog obrazovanja u VI. semestru studija, a također značajan broj njih radi za strane IT kompanije.

Opširnije

Izbor u nastavna zvanja

Na osnovu člana 129.  i člana 27. stav (2) tačka c) Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko distrikt BiH, broj 30/09), te na osnovu odluke o formiranju Komisije matičara od 07.07.2011. Komisija matičara Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija Brčko distrikt BIH u osnivanju         r a s p i s u j e


JAVNI K O N K U R S

za izbor u nastavna zvanja
za studijske programe: Poslovna informatika i Inženjerska informatika

 • Za užu nastavnu oblast Računarstvo i informatika – sa zasnivanjem radnog odnosa
 • Nastavnik u sva nastavna zvanja                                2 izvršioca
 • Asistent                                                                 1 izvršilac

 

 • Za užu nastavnu oblast Računarstvo i informatika – radni angažman
 • Asistent                                                                 1 izvršilac
 • Za užu nastavnu oblast Komunikacije – radni angažman
 • Nastavnik u sva nastavna zvanja                                1 izvršilac

 

 • Za užu nastavnu oblast Menadžment i upravljanje  - sa zasnivanjem radnog odnosa
 • Nastavnik u sva nastavna zvanja                               1 izvršilac
 • Asistent                                                                1 izvršilac
 • Za užu nastavnu oblast Marketing – radni angažman
 • Nastavnik u sva nastavna zvanja                               1 izvršilac
 • Asistent                                                                1 izvršilac

 

 • Nastavnika u sva nastavna zvanja - radni angažman, za nastavne predmete:
 • Engleski I i Engleski II                                             1 izvršilac
 • Inženjerska matematika I i Inženjerska matematika II   1 izvršilac

USLOVI:
Opći uslovi za izbor u nastavna zvanja na visokoj školi utvrđeni su članom 123. Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, koji glasi:
(1) Minimalni uslovi za izbor u nastavna zvanja na visokoj školi su za:
a) asistenta, završen stepen prvog ciklusa studija, s najmanjom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5;
b) predavača visoke škole, završen stepen drugog ciklusa studija i pokazana nastavna sposobnost;
c) profesora visoke škole, završen stepen trećeg ciklusa studija i pokazana nastavna sposobnost.
(2) Na visokoj školi nastavu mogu izvoditi i lica koja imaju zvanje redovnog profesora, vanrednog profesora i docenta, a koja su birana na univerzitetu.  

Posebni uslovi:

 • Odlično poznavanje govornog i pisanog engleskog jezika.
 • Odlično poznavanje rada na računaru.

Dodatne odredbe:
Pri izboru nastavnika u sva nastavna zvanja za užu nastavnu oblast Računarstvo i informatika dodatno će se vrednovati posjedovanje certifikata za instruktora u ICT oblasti (ECDL instruktor, Cisco instruktor i sl.). Pri izboru u zvanje asistenta za sve uže nastavne oblasti prednost imaju kandidati koji imaju status studenta na postdiplomskom studiju.

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju općih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, izjavu o ispunjavanju posebnih uslova i CV.
Kandidati koji su diplomu o završenom fakultetu, diplomu o stečenom naučnom stepenu magistra, odnosno doktora nauka stekli u inostranstvu, prilažu i Rješenje o nostrifikaciji iste.
Komisija će sa kandidatima koji uđu u uži izbor obaviti pristupni razgovor.

Prijave na Konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:
Fondacija za lokalne poslovne inicijative FLOPI Brčko distrikt BiH, Bosne Srebrene 3-7, 76100 Brčko, Brčko distrikt sa naznakom: (Prijava na Konkurs za izbor u nastavna zvanja).

Rok za podnošenje prijava je 01.08.2011. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Upis studenata u akademskoj 2017./2018. godini

Dragi budući studenti,

Sada ste u jako značajnoj fazi svog života, odlučujete o svojoj budućnosti odabirom institucije i programa studiranja, što će vam umnogome odrediti cijeli životni put i profesionalni uspjeh.

Opširnije

 

Zašto odabrati studij na Visokoj školi eMPIRICA

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA nudi zaista jedinstvene studijske programe u BiH i visoko kvalitetan pristup obrazovnom procesu, u kojem se zahtjevi i potrebe studenta nalaze u fokusu.

Opširnije

 

Glavnih 10

Deset razloga koji će Vas opredijeliti za studij na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA

Opširnije

 

Dvojna diploma – transnacionalni studij

Visoka škola eMPIRICA i Visoka šola za poslovne vede iz Ljubljane dobili su od Slovenačke agencije za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju NAKVIS (www.nakvis.si) odobrenje da mogu na Visokoj školi eMPIRICA izvoditi transnacionalni studij na studijskom programu Poslovna informatika uz izdavanje dvojne BiH-SLO diplome.

Opširnije

 

Cjenovnik - školarina koja pokriva sve troškove studija

Dragi studenti, u želji da Vam studij učinimo finansijski što prihvatljivijim, zadržavajući visok stepen kvaliteta, kreirali smo školarinu koja pokriva sve Vaše troškove tokom studija.

Opširnije

 

Ekvivalencija predmeta i priznavanje industrijskih certifikata

Vjerujemo da su se mnogi od vas već dijelom školovali na drugim visokoškolskim ustanovama. Kod nas se uvažava svako vaše znanje koje je povezano sa našim studijskim programom.

Opširnije

 

Certiport testni centar

Visoka škola eMPIRICA je od 2012. godine ovlašteni Certiport testni centar.

Opširnije
 

Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Lokalna Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Opširnije

 

 

 

 

YouTube kanal

 • Rješenje i dozvola - Odjeljenje u Tuzli

  eMPIRICA TUZLA - RJEŠENJE >>>

   

  eMPIRICA TUZLA - DOZVOLA ZA STUDIJSKE PROGRAME >>>

   

  Rješenje o obnovi dozvole za rad:

  eMPIRICA LICENCA >>>

  Rješenje o ispunjenosti uslova za osnivanje i početak rada visokoškolske ustanove:

  eMPIRICA PRVA LICENCA - prva akreditacija>>>

   

  Izvod iz Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu BiH:

   

  Član 29. stav (6): Dozvola za rad iz stava 3 ovog člana predstavlja prvu akreditaciju i licencu visokoškolske ustanove koju je visokoškolska ustanova obavezna obnoviti najkasnije dvije godine nakon dobijanja dozvole.

   

  Rješenje o izvođenju transnacionalnog studija Poslovne informatike za dvojnu diplomu >>>

   

  Cisco akademija - autorizacija >>>

   

  Certiport testni centar - autorizacija >>>

   

   

  Opširnije

 • Inženjerska informatika

  Studijski program Inženjerska informatika na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH je jedini studijski program inženjerske informatike u BiH koji studentima omogućava besplatno pohađanje programa Cisco akademije u okviru samog studija (4 semestra Cisco akademije su sadržajno preslikana u 4 predmeta studijskog programa), a koji ih priprema za uspješno polaganje Cisco certifikata, jednog od najcjenjenijih industrijskih certifikata u svijetu u oblasti mrežnih tehnologija.

   

  Opširnije

   

  Poslovna informatika

  Studijski program Poslovna informatika na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH je jedini studijski program poslovne informatike u BiH koji studentima nudi dvojnu diplomu po završetku studija -  diplomu licencirane visokoškolske institucije iz BiH  (Visoka škola eMPIRICA) i diplomu akreditirane visokoškolske institucije iz EU (Ljubljana School of Business).

   

  Opširnije

 • Osiguranje kvaliteta na Visokoj školi eMPIRICA

   

   

  Visoka škola eMPIRICA  redovno prati i poboljšava kvalitetu i učinkovitost obrazovnog, naučnog, istraživačkog i stručnog rada. Osnovni zadatak visokoškolske ustanove u ovom segmentu je uspostaviti mehanizme za praćenje i ocjenu kvaliteta i učinkovitosti rada, prvenstveno na temelju samoevaluacije koja uključuje sve studente i angažovano osoblje.

   

   

  Samoevaluacija vlastitog rada visokoškolskoj ustanovi omogućava suverenost, što je preduslov za postojanje istinske autonomije ustanove, te potiče sve zaposlene i sudionike na razmišljanje da je svako od nas odgovoran za kvalitetu i uvođenje poboljšanja. Na Visokoj školi eMPIRICA posvećena je sistematična, strukturirana i trajna pažnja kvaliteti rada, a posebno kvaliteti obrazovnog procesa.

   

  Politika osiguranja kvaliteta

   

  Opširnije

 •  

  Ured za međunarodnu saradnju

    

  Osnovna djelatnost Ureda za međunarodnu saradnju je razvoj međuinstitucionalne i međunarodne saradnje, te obavljanje savjetodavnih, administrativnih i koordinacijskih poslova prilikom prijavljivanja i  učestvovanja Visoke škole eMPIRICA u međunarodnim naučno-istraživačkim i stručnim programima, programima mobilnosti studenata, akademskog i administrativnog osoblja, i drugim dostupnim programima i projektima.

   

  Kontakti:

   

  Selma Berbić, zamjenik voditelja ureda

  e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

   

  Više o Uredu i međunarodnoj saradnji možete pogledati OVDJE.

   

Web Analytics