Aktuelne vijesti

eMPIRICA u twinning projektu „Jačanje institucionalnih kapaciteta u osiguranju kvaliteta“

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine započela je implementaciju dvogodišnjeg twinning projekta “Jačanje insititucionalnih kapaciteta u osiguranju kvaliteta”. Ovaj projekat predstavlja partnerstvo Bosne i Hercegovine i Austrije, a finansiran je od strane Evropske unije iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA 2011). Glavni cilj projekta je doprinos povećanju mobilnosti i zapošljavanju radne snage kroz poboljšanje kvaliteta rada visokoškolskih ustanova u skladu sa bolonjskim procesima. Svrha projekta je poboljšanje i razvoj ljudskih resursa i institucionalnih kapaciteta za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju.

Visoka škola eMPIRICA je pozvana da uzme aktivno učešće u okviru prve projektne komponente - „Analiza pravnih propisa u BiH“ kao jedina od visokoškolskih ustanova iz Brčko distrikta. U razgovoru sa evropskim ekspertima predstavnici eMPIRICE su ukazali na nedostatke i nedorečenosti zakonske regulative u oblasti osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju, prvenstveno one koja se odnosi na postupak eksterne evaluacije, odnosno institucionalne i programske akreditacije. Posebno je istaknuta potreba jačanja kompetencija i nadležnosti same Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, a sve sa ciljem sprovođenja kvalitetnog akreditacijskog procesa u BiH, koji će biti u potpunosti neovisan od utjecaja zainteresiranih strana u procesu, a posebno političkog. Predstavnici eMPIRICE su istakli da se na ovoj visokoj školi od samog početka rada implemetiraju procedure internog osiguranja kvaliteta, dijelom i iz obaveze prema Nacionalnoj agenciji R Slovenije za kvalitetu u visokom obrazovanju NAKVIS, koja je eMPIRICI odobrila izvođenje transnacionalnog studija Poslovne informatike za dvojnu BiH-slovenačku diplomu. Stoga eMPIRICA  redovno prati i poboljšava kvalitetu i učinkovitost svog obrazovnog, naučnog, istraživačkog i stručnog rada. Osnovni zadatak u ovom segmentu je uspostavljanje mehanizama za praćenje i ocjenu kvaliteta i učinkovitosti rada, prvenstveno na temelju samoevaluacije koja uključuje sve studente i angažovano osoblje,  te je u tu svrhu na eMPIRICI imenovan Odbor za osiguranje kvaliteta i Komisija za kontrolu kvaliteta izvođenja nastave.

Why to Choose to Study at eMPIRICA

College of Computer Science and Business Communications eMPIRICA in Brcko District BiH offers truly unique study programmes in BiH and high quality access to educational process, which puts students' demands and needs in focus.

Read more

 

Top 10

Ten reasons why to study at College of Computer Science and Business Communications eMPIRICA

Read more

 

Dual Diploma-Transnational Study Programme

eMPIRICA College and Ljubljana School of Business received in September 2012 from the Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education NAKVIS (www.nakvis.si) authorisation to conduct transnational Business Informatics studies and issue BIH-SLO diplomas.

Read more

 

Price List- Tuition that Covers all Studies Expenses

Dear students, so as to make your studies more financially affordable, keeping a high level of quality we have devised a scholarship that covers all your expenses during the studies.

Read more

 

Recognition of Exams and Industry Certificates

We believe that many of you partly received education at other higher education institutions. We recognise your every knowledge which is connected to out study programme.

Read more

 

Certiport Testing Centre

In November 2012, College of Computer Science and Business Communications eMPIRICA became Certiport testing centre.

Read more
 

Local Cisco Networking Academy VS eMPIRICA

Local Cisco Networking Academy eMPIRICA

Read more

 

 

 

 

YouTube Channel