Aktuelne vijesti

Preuzmite Android aplikaciju našeg studenta sa Google Play Store

Semir Mahovkić, student prve godine studijskog programa Inženjerska informatika na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH, samostalno je razvio interesantnu i korisnu Android aplikaciju pod nazivom “Balkan News Community”, koja je objavljena na Google Play Store. Aplikacija omogućava korisnicima Android uređaja jednostavniji i brži način odabira i pristupa najposjećenijim web portalima u BiH, ali i u susjednim zemljama. Svi zainteresovani mogu je, za sada besplatno, preuzeti sa linka:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.balcan.news.community.

“Došao sam na ideju za izradu ove aplikacije zbog sve masovnije upotrebe pametnih mobilnih telefona, tableta i sličnih uređaja, kao i činjenice da su web portali postali najprisutniji način medijskog prenošenja informacija. Dosadašnji način praćenja portala putem mobilnih telefona je prilično zahtjevan, potrebno je dosta “tipkanja” da bi se sa mobitela pristupilo istim. Ovom aplikacijom sam nastojao skratiti taj put i objediniti na jednom mjestu najposjećenije portale sa prostora balkanskih zemalja. Tako se pomoću aplikacije jednostavno pristupa do 60 portala, razvrstanih po zemljama: BiH, Hrvatska, Crna Gora, Srbija, Makedonija, a trenutno je u doradi i Slovenija. Korištenjem ove aplikacije smanjuju se troškovi korisnika mobilnih telefona zbog pojednostavljene procedure pristupa portalima - potrebno je kraće vrijeme da se na Internetu dođe do željene informacije.”, objašnjava autor-student Semir Mahovkić.

Izgled aplikacije prikazan je na slici, i sastoji se od:

  • 3 button ikonice, jedna predstavlja funkcionalnost combo-box-a (odnosno spinner-a u Android sistemu) za selektovanje željene države, a druge dvije imaju funkcionalnost “back” odnosno "forward" mogućnosti Internet preglednika.
  • 1 slide-bar gdje se nalazi oko 10 najpopularnijih web portala selektovane države.
  • 1 webview za prikaz selektovanog portala.

   

Aplikacija omogućava tri glavna koraka: odabir države, odabir portala, prikazivanje portala.

Mahovkić dalje pojašnjava: “Kada je u pitanju budućnost aplikacije, to je teško predvidjeti, poznato je da pojedine aplikacije mogu mirovati dugo i onda da dožive masovnu upotrebu, više je to pitanje koliko će se proširiti informacija o istoj, a neosporno je da je njena namjena itekako opravdana. Moram naglasiti da nisam bio prvenstveno motiviran materijalnim kada sam se odlučio za razvoj ovakve aplikacije, više sam želio da pokažem da studenti, uz pomoć stručnih profesora i sopstvenim zalaganjem, mogu doći do vrijednih rezultata, a htio sam i da praktično testiram svoje znanje. Siguran sam da bez kvalitetnih predavanja na eMPIRICI i mog napornog truda ne bih došao do ovoga.”, i završava: “Sebe u budućnosti svakako vidim u ovome poslu, da li kao zaposlenika u nekoj od IT kompanija ili u sopstvenom biznisu na polju programiranja i drugih poslova u IT oblasti.”

Why to Choose to Study at eMPIRICA

College of Computer Science and Business Communications eMPIRICA in Brcko District BiH offers truly unique study programmes in BiH and high quality access to educational process, which puts students' demands and needs in focus.

Read more

 

Top 10

Ten reasons why to study at College of Computer Science and Business Communications eMPIRICA

Read more

 

Dual Diploma-Transnational Study Programme

eMPIRICA College and Ljubljana School of Business received in September 2012 from the Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education NAKVIS (www.nakvis.si) authorisation to conduct transnational Business Informatics studies and issue BIH-SLO diplomas.

Read more

 

Price List- Tuition that Covers all Studies Expenses

Dear students, so as to make your studies more financially affordable, keeping a high level of quality we have devised a scholarship that covers all your expenses during the studies.

Read more

 

Recognition of Exams and Industry Certificates

We believe that many of you partly received education at other higher education institutions. We recognise your every knowledge which is connected to out study programme.

Read more

 

Certiport Testing Centre

In November 2012, College of Computer Science and Business Communications eMPIRICA became Certiport testing centre.

Read more
 

Local Cisco Networking Academy VS eMPIRICA

Local Cisco Networking Academy eMPIRICA

Read more

 

 

 

 

YouTube Channel