Aktuelne vijesti

Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija u akademskoj 2014./2015. godini

Ovdje možete preuzeti  PRIJAVU NA KONKURS ZA UPIS

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju Brčko distrikta BiH  ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH"  broj 30/09) i  člana 18. Statuta Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH, Senat Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH raspisuje 

 

K O N K U R S

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA VISOKOJ ŠKOLI RAČUNARSTVA I POSLOVNIH KOMUNIKACIJA eMPIRICA U BRČKO DISTRIKTU BIH U AKADEMSKOJ 2014./2015. GODINI

 

Član 1.

Pravo učća na Konkursu imaju kandidati državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva, koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije, utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće srednje obrazovanje.

 

Član 2.

 

Na Visoku školu računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH u akademskoj 2014./2015. godini u I. godinu prvog ciklusa studija prvi puta će se upisati sljedeći broj studenata:

 

 Studijski program

Redovan studij /

Studij na daljinu

Inženjerska informatika (3 godine, 180 ECTS)

Zvanje: Bachelor inženjerske informatike

40

Poslovna informatika (3 godine, 180 ECTS)

Zvanje: Bachelor poslovne informatike

 40

 

 Član 3.

 

U provođenju konkursnog postupka Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH će organizovati jedan predupisni i tri upisna roka. Ukoliko se ne popuni broj slobodnih mjesta u ovim upisnim rokovima, obavit će se prijem prijava i izbor kandidata u dodatnom upisnom roku.

 

PREDUPISNI ROK

 

 • podnošenje prijava vršit će se od 05.05.2014. do 31.05.2014. godine;
 • spisak primljenih kandidata objavit će se do 02.06.2014. godine; 
 • upis primljenih kandidata obavit će se od 02.06.2014. do 07.06.2014. godine.

 

PRVI UPISNI ROK

 

 • podnošenje prijava vršit će se od 02.06.2014. do 28.06.2014. godine; 
 • spisak primljenih kandidata objavit će se do 30.06.2014. godine; 
 • upis primljenih kandidata obavit će se od 30.06.2014. do 05.07.2014. godine.

 

DRUGI UPISNI ROK

 

 • podnošenje prijava vršit će se od 30.06.2014. do 19.07.2014. godine; 
 • spisak primljenih kandidata objavit će se do 21.07.2014. godine; 
 • upis primljenih kandidata obavit će se od 21.07.2014. do 23.07.2014. godine.

 

TREĆI UPISNI ROK

 

 • podnošenje prijava vršit će se od 18.08.2014. do 20.09.2014. godine; 
 • spisak primljenih kandidata objavit će se do 22.09.2014. godine; 
 • upis primljenih kandidata obavit će se od 22.09.2014. do 27.09.2014. godine.

 

Član 4.

 

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH upisuje utvrđeni broj studenata prema opštim i pojedinačnim kriterijima. Opšti kriteriji odnose se na postignuti uspjeh u srednjoj školi (75%), a  pojedinačni kriteriji odnose se na prosjek ocjena iz predmeta Matematika i Informatika (25%). Prijemni ispit se ne polaže.

 

Član 5.

 

U obrascu Prijave na konkurs za upis, koja se može dobiti u Studentskoj službi ili na web stranici Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH: www.empirica.ba, kandidati moraju naznačiti studijski program na koji se želi upisati, te odabrati način studiranja: redovan studij ili studij na daljinu.

Uz prijavu se obavezno prilažu:

 • originali svjedočanstava o završenom I, II, III I IV razredu srednje škole;
 • original diplome o završenoj srednjoj školi;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje o državljanstvu;
 • prijava mjesta boravka (CIPS).

 

Kandidati koji su srednju školu završili u inostranstvu prilažu i rješenje o nostrifikaciji svjedočanstva o završenom srednjem obrazovanju.

Kandidati koji su strani državljani prilažu i kopiju pasoša.

 

Član 6.

 

Prijavu na konkurs na propisanom obrascu, sa odgovarajućom dokumentacijom, kandidati su dužni podnijeti u utvrđenom roku lično ili preporučeno putem pošte Studentskoj službi Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH na adresu: Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH, Bulevar mira bb (Kvadar), 76100 Brčko, Brčko distrikt BiH.

Za bliža obavještenja kandidati se mogu obratiti Studentskoj službi Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH lično ili putem telefona +38749230111, te putem e-maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Član 7.

 

Prilikom upisa na Visoku školu računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH primljeni kandidati su dužni priložiti ljekarsko uvjerenje i dokaz o uplati upisnine i I. rate školarine.

Za upis primljenih kandidata na Visoku školu računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH, kandidati prilažu i popunjen propisani upisni materijal:

 • prijavni list;
 • upisni list;
 • semestralni list;
 • indeks,

te dvije kolor fotografije formata za indeks, a o čemu će dobiti potrebne informacije putem web stranice www.empirica.ba, ili lično u Studentskoj službi.

Ovdje možete preuzeti  PRIJAVU NA KONKURS ZA UPIS

Zašto odabrati studij na Visokoj školi eMPIRICA?

Why to Choose to Study at eMPIRICA

College of Computer Science and Business Communications eMPIRICA in Brcko District BiH offers truly unique study programmes in BiH and high quality access to educational process, which puts students' demands and needs in focus.

Read more

 

Top 10

Ten reasons why to study at College of Computer Science and Business Communications eMPIRICA

Read more

 

Dual Diploma-Transnational Study Programme

eMPIRICA College and Ljubljana School of Business received in September 2012 from the Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education NAKVIS (www.nakvis.si) authorisation to conduct transnational Business Informatics studies and issue BIH-SLO diplomas.

Read more

 

Price List- Tuition that Covers all Studies Expenses

Dear students, so as to make your studies more financially affordable, keeping a high level of quality we have devised a scholarship that covers all your expenses during the studies.

Read more

 

Recognition of Exams and Industry Certificates

We believe that many of you partly received education at other higher education institutions. We recognise your every knowledge which is connected to out study programme.

Read more

 

Certiport Testing Centre

In November 2012, College of Computer Science and Business Communications eMPIRICA became Certiport testing centre.

Read more
 

Local Cisco Networking Academy VS eMPIRICA

Local Cisco Networking Academy eMPIRICA

Read more

 

 

 

 

YouTube Channel