Aktuelne vijesti

Visoka škola eMPIRICA uspješno organizovala treći Informativni dan

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH organizovala je 08. septembra 2012. godine treći po redu Informativni dan za svoje buduće studente i njihove roditelje.

Zainteresovani budući studenti prisustvovali su prezentacijama studijskih programa Poslovna informatika i Inženjerska informatika koje ova visokoškolska ustanova nudi, upoznali se sa nastavnim i administrativnim osobljem te razgledali učionice i ICT laboratorije koje će koristiti tokom studiranja.

Za razliku od dva prethodno organizovana informativna dana u maju i junu ove godine, kada smo ugostili veliki broj zainteresovanih budućih studenata, ovaj puta su nas posjetili i studenti koji su već upisali studij na Visokoj školi eMPIRICA, na prvom upisnom roku. Sa zadovoljstvom smo proveli vrijeme sa njima, i svjedočili njihovoj velikoj zainteresovanosti za studij koji su odabrali, kao i zadovoljstvu litaraturom i opremom koju smo obezbijedili za uspješno odvijanje nastavnog procesa. Razgovarali smo i o razlozima koji su ih privukli da se opredijele za studij na Visokoj školi eMPIRICA, i jako nas se dojmio odgovor jednog od naših brucoša, mladog Aleksandra Grbića: Prvenstveno sam tražio studij na kom mogu dobiti savremeno i upotrebljivo znanje u oblasti informatike. Nisam početnik u IT oblasti, mogao bih reći da imam prilično iskustva, jer se već niz godina bavim time. Analizirao sam ponudu informatičkih studija u BiH, i prvenstveno me privukao vaš nastavni plan i program koji zaista prati trendove u oblasti IT-a. Nakon toga sam intenzivno komunicirao sa osobljem Visoke škole eMPIRICA, imao sam mnoštvo pitanja, na koje sam dobio odgovore koji su me zaista uvjerili da se odlučim za studij na toj Visokoj školi. I da, tražio sam fakultet na kom se valorizira znanje, i diploma ne garantuje time da ste samo upisali i uplatili studij“.

I ovaj puta je određeni broj budućih studenata odmah predao prijave za upis, i tako sebi osigurao mjesto za studij na Visokoj školi eMPIRICA.

Kako su budući studenti imali priliku čuti tokom Informativnog dana, Visoka škola eMPIRICA je za svoje studente koji upisuju prvu godinu studija u akademskoj 2012./2013. godini obezbijedila posebne finansijske pogodnosti. Studentima studijskog programa Poslovna informatika koji odaberu opciju dvojne diplome Visoka škola eMPIRICA finansira troškove upisnine za dvojnu diplomu na Ljubljana School of Business koji iznose 290 eura. Osim toga, studentima studijskog programa Inženjerska informatika Visoka škola eMPIRICA finansira troškove edukacije u okviru lokalne Cisco akademije VS eMPIRICA koji iznose 2000 KM

Visoka škola eMPIRICA je sve posjetioce podsjetila da je drugi upisni rok otvoren do 22.09.2012. godine, do kada mogu predati prijave za upis.

Why to Choose to Study at eMPIRICA

College of Computer Science and Business Communications eMPIRICA in Brcko District BiH offers truly unique study programmes in BiH and high quality access to educational process, which puts students' demands and needs in focus.

Read more

 

Top 10

Ten reasons why to study at College of Computer Science and Business Communications eMPIRICA

Read more

 

Dual Diploma-Transnational Study Programme

eMPIRICA College and Ljubljana School of Business received in September 2012 from the Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education NAKVIS (www.nakvis.si) authorisation to conduct transnational Business Informatics studies and issue BIH-SLO diplomas.

Read more

 

Price List- Tuition that Covers all Studies Expenses

Dear students, so as to make your studies more financially affordable, keeping a high level of quality we have devised a scholarship that covers all your expenses during the studies.

Read more

 

Recognition of Exams and Industry Certificates

We believe that many of you partly received education at other higher education institutions. We recognise your every knowledge which is connected to out study programme.

Read more

 

Certiport Testing Centre

In November 2012, College of Computer Science and Business Communications eMPIRICA became Certiport testing centre.

Read more
 

Local Cisco Networking Academy VS eMPIRICA

Local Cisco Networking Academy eMPIRICA

Read more

 

 

 

 

YouTube Channel