POČETNA

O studiranju


Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA

O eMPIRICI

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA je osnovana ...
Opširnije

Dobrodošli na našu web stranicu

Cijenjeni studenti, poštovani roditelji,

U svakom društvu visokoškolske ustanove su akademske zajednice slobodnih pojedinaca – nastavnika, istraživača i studenata i  predstavljaju najprogresivniji dio društva. Na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA stremimo visokom kvalitetu, upostavljamo kriterije kreiranja produktivne budućnosti, omogućavamo mladim ljudima sticanje znanja koja će biti  adekvatno valorizirana u bosansko-hercegovačkom i evropskom društvu, te se trudimo podići konkurentnost u okruženju, povezujući biznis sa naukom i obrazovanjem. Dvojne BiH-SLO diplome, naučna znanja i stručne vještine, te edukacija u oblasti priznatih industrijskih certifikata, koje naši studenti stiču na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA omogućava im da zaposlenje biraju u Bosni i Hercegovini, zemljama regiona, kao i zemljama Evropske Unije i širom svijeta.

Mi školujemo studente za najtraženija zanimanja na tržištu rada. 90% naših diplomanata je zaposleno u struci, značajan broj njih se zaposlilo u IT kompanijama u kojima su boravili na praktičnom obrazovanju tokom studija, a također značajan broj njih radi za strane IT kompanije. Neki od naših diplomanata su nastavili studij na II. ciklusu.

Opširnije

O eCampusu

eCAMPUS je platforma za e-učenje Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH namijenjena prvenstveno za izvođenje studijskih programa na daljinu. eCampus je provjerena platforma preuzeta od naših suosnivača iz Ljubljane, koji već 10 godina putem nje uspješno realizuju studij na daljinu. Sistem eCampus omogućava:

 • pouzdano izvođenje obrazovanja i testiranja putem Interneta (LMS – Learning Management System)
 • jednostavnu izradu vlastiti interaktivnih e-gradiva (LCMS – Learning Content Management System).

Efikasno e-obrazovanje i e-učenje podrazumijeva ne samo razvoj i isporuku e-materijala, koji trebaju biti multimedijalni i interaktivni, nego i kontinuirano učešće svih sudionika (studenti, nastavnici, mentori, tutori, administratori i dr.) u asinhronim i sinhronim aktivnostima na platformi, svakodnevno tokom cijelog semestra, a sa ciljem kreiranja virtualne škole koja pruža što vjerniju sliku klasičnog obrazovnog okruženja. Na Visokoj školi eMPIRICA smo nastojali napraviti iskorak u skladu sa raspoloživim tehnologijama, i našim studentima pružiti pravo okruženje e-obrazovanja, sa svim pogodnostima koje ono nudi. To od nastavnog osoblja zahtijeva mnogo veći angažman i svakodnevno učešće u obrazovnom procesu putem Interneta, za razliku od klasičnog obrazovnog procesa. Naši nastavnici, asistenti, tutori i administratori su stalno na raspolaganju studentima na daljinu, bilo kroz sinhronu, bilo kroz asinhronu komunikaciju.

Svi studenti Visoke škole eMPIRICA prilikom upisa dobijaju korisničko ime i lozinku za pristup eCampus sistemu (www.ecampus.ba) putem kojeg mogu pristupati svim nastavnim materijalima i aktivnostima koji su organizovani kao e-materijali i e-učionice sa atraktivnim multimedijalnim i interaktivnim sadržajima (on-line materijali, zadaci za vježbu, projektni zadaci, simulacije, animacije, testovi za samoevaluaciju i evaluaciju znanja, i dr.). Pored navedenih materijala za učenje, za naše studente na daljinu snimamo predavanja i vježbe koji se mogu preuzeti sa našeg YouTube kanala ili ftp servera. Multimedijalna predavanja sadrže sinhronizovani zvuk i pisani tekst ili ppt, tako da studenti na daljinu dobijaju iste informacije kao i redovni studenti tokom face-to-face nastave. Na ftp serveru naši studenti imaju mogućnost da postavljaju i dijele sa kolegama dodatne materijale koje sami pronađu, a koji im mogu pomoći da lakše savladaju određene oblasti.

Iako studij na daljinu mnogi izjedanačavaju sa vanrednim studijem u primjeru Visoke škole eMPIRICA se zaista radi o redovnom obrazovnom procesu, jer kontinuirano pratimo i podstičemo napredak, rad i učenje naših studenata a sve to postižemo korištenjem bogatih funkcionalnosti platforme eCampus. Sistem omogućava različite oblike asihronog i sinhronog učenja i komunikacije: omogućava praćenje učenja i aktivnosti studenata, komunikaciju sa njima putem integriranog e-mail sistema, foruma i pričaonica. Osim komunikacije student-profesor studenti mogu putem ovog sistema komunicirati sa administativnim osobljem (studentska služba, biblioteka, administratori sistema) ali i međusobno sa ostalim studentima.

Međutim, kao i sa svakom tehnologijom, svjesni smo da je i ova učinkovita onoliko koliko su njeni korisnici (nastavnici i studenti) osposobljeni i spremni da je koriste, te da efikasnost e-učenja ne leži samo u atraktivnim multimedijalnim i interaktivnim materijalima koje razvijamo za naše studente, nego u velikoj mjeri od kontinuiranih aktivnosti i prisustva učesnika na sistemu, kojeg treba maksimalno iskoristiti u cilju motivacije studenata na daljinu da kontinuirano pristupaju procesu učenja. Do sada smo se uvjerili da je ovakav pristup zaista učinkovit, te da rezultati naših studenata na daljinu na različitim oblicima provjera znanja ne odstupaju od rezultata koje postižu naši redovni studenti.

Upis studenata u akademskoj 2020/2021 godini

Dragi budući studenti,

Sada ste u jako značajnoj fazi svog života, odlučujete o svojoj budućnosti odabirom institucije i programa studiranja, što će vam umnogome odrediti cijeli životni put i profesionalni uspjeh.

Opširnije

 

Zašto odabrati studij na Visokoj školi eMPIRICA

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA nudi zaista jedinstvene studijske programe u BiH i visoko kvalitetan pristup obrazovnom procesu, u kojem se zahtjevi i potrebe studenta nalaze u fokusu.

Opširnije

 

Glavnih 10

Deset razloga koji će Vas opredijeliti za studij na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA

Opširnije

 

Dvojna diploma – transnacionalni studij

Visoka škola eMPIRICA i Visoka šola za poslovne vede iz Ljubljane dobili su od Slovenačke agencije za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju NAKVIS (www.nakvis.si) odobrenje da mogu na Visokoj školi eMPIRICA izvoditi transnacionalni studij na studijskom programu Poslovna informatika uz izdavanje dvojne BiH-SLO diplome.

Opširnije

 

Cjenovnik - školarina koja pokriva sve troškove studija

Dragi studenti, u želji da Vam studij učinimo finansijski što prihvatljivijim, zadržavajući visok stepen kvaliteta, kreirali smo školarinu koja pokriva sve Vaše troškove tokom studija.

Opširnije

 

Ekvivalencija predmeta i priznavanje industrijskih certifikata

Vjerujemo da su se mnogi od vas već dijelom školovali na drugim visokoškolskim ustanovama. Kod nas se uvažava svako vaše znanje koje je povezano sa našim studijskim programom.

Opširnije

 

Certiport testni centar

Visoka škola eMPIRICA je od 2012. godine ovlašteni Certiport testni centar.

Opširnije
 

Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Lokalna Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Opširnije

 

 

 

 

YouTube kanal

 • Visoka škola eMPIRICOM Tuzla

  eMPIRICOM TUZLA: DOZVOLA ZA RAD - LICENCA >>>

   

  eMPIRICOM TUZLA: DOZVOLA ZA IZVOĐENJE STUDIJSKOG PROGRAMA >>>

   

  eMPIRICOM TUZLA: AKREDITACIJA >>>

   

  Odjeljenje Visoke škole eMPIRICA u Tuzli

  eMPIRICA TUZLA - RJEŠENJE >>>

   

  eMPIRICA TUZLA - DOZVOLA ZA IZVOĐENJE STUDIJSKIH PROGRAMA >>>

   

  Visoka škola eMPIRICA Brčko

  eMPIRICA BRČKO: DOZVOLA ZA RAD >>>

   

  eMPIRICA BRČKO: PRVA LICENCA - PRVA AKREDITACIJA >>>

   

   

  Izvod iz Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu BiH:

   

  Član 29. stav (6): Dozvola za rad iz stava 3 ovog člana predstavlja prvu akreditaciju i licencu visokoškolske ustanove koju je visokoškolska ustanova obavezna obnoviti najkasnije dvije godine nakon dobijanja dozvole.

   

  Rješenje o izvođenju transnacionalnog studija Poslovne informatike za dvojnu diplomu >>>

   

  Cisco akademija - autorizacija >>>

   

  Certiport testni centar - autorizacija >>>

   

   

  Opširnije

 • Inženjerska informatika

  Studijski program Inženjerska informatika na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH je jedini studijski program inženjerske informatike u BiH koji studentima omogućava besplatno pohađanje programa Cisco akademije u okviru samog studija (4 semestra Cisco akademije su sadržajno preslikana u 4 predmeta studijskog programa), a koji ih priprema za uspješno polaganje Cisco certifikata, jednog od najcjenjenijih industrijskih certifikata u svijetu u oblasti mrežnih tehnologija.

   

  Opširnije

   

  Poslovna informatika

  Studijski program Poslovna informatika na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH je jedini studijski program poslovne informatike u BiH koji studentima nudi dvojnu diplomu po završetku studija -  diplomu licencirane visokoškolske institucije iz BiH  (Visoka škola eMPIRICA) i diplomu akreditirane visokoškolske institucije iz EU (Ljubljana School of Business).

   

  Opširnije

 • Osiguranje kvaliteta na Visokoj školi eMPIRICA

   

   

  Visoka škola eMPIRICA  redovno prati i poboljšava kvalitetu i učinkovitost obrazovnog, naučnog, istraživačkog i stručnog rada. Osnovni zadatak visokoškolske ustanove u ovom segmentu je uspostaviti mehanizme za praćenje i ocjenu kvaliteta i učinkovitosti rada, prvenstveno na temelju samoevaluacije koja uključuje sve studente i angažovano osoblje.

   

   

  Samoevaluacija vlastitog rada visokoškolskoj ustanovi omogućava suverenost, što je preduslov za postojanje istinske autonomije ustanove, te potiče sve zaposlene i sudionike na razmišljanje da je svako od nas odgovoran za kvalitetu i uvođenje poboljšanja. Na Visokoj školi eMPIRICA posvećena je sistematična, strukturirana i trajna pažnja kvaliteti rada, a posebno kvaliteti obrazovnog procesa.

   

  Politika osiguranja kvaliteta

   

  Opširnije

 •  

  Ured za međunarodnu saradnju

    

  Osnovna djelatnost Ureda za međunarodnu saradnju je razvoj međuinstitucionalne i međunarodne saradnje, te obavljanje savjetodavnih, administrativnih i koordinacijskih poslova prilikom prijavljivanja i  učestvovanja Visoke škole eMPIRICA u međunarodnim naučno-istraživačkim i stručnim programima, programima mobilnosti studenata, akademskog i administrativnog osoblja, i drugim dostupnim programima i projektima.

   

  Kontakti:

   

  Selma Berbić, voditelj ureda

  e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

   

  Više o Uredu i međunarodnoj saradnji možete pogledati OVDJE.

   

Web Analytics