CENTAR ZA OBRAZOVANJE NA DALJINU

Centar za obrazovanje na daljinu

Centar za obrazovanje na daljinu je organizaciona jedinica unutar Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija  eMPIRICA koja pruža tehničku, didaktičku i organizacionu podršku za e-učenje i studij na daljinu. Centar sarađuje sa akademskim i drugim osobljem, kao i drugim organizacionim jedinicama Visoke škole eMPIRICA u cilju razvoja e-sadržaja, izvođenja i evaluacije e-učenja za studijske programe na daljinu, a u skladu sa nastavnim planom i programom, analitikom syllabus-a, raspoloživim nastavnim i stručnim osobljem, materijalnim i tehničkim sredstvima.

Osnovni zadaci Centra su da omogući: pristup svim studentima koji su registrovani za studijski program na daljinu do svih konkretnih usluga podrške, adekvatne i tačne informacije o studijskim programima na daljinu, potrebnu komunikacijsku infrastrukturu, stalnu obuku nastavnog i administrativnog osoblja u oblasti tehnologija i didaktike obrazovanja na daljinu, da visokoškolska ustanova i distribuirani studijski centri  imaju adekvatne obrazovne resurse, razvoj i unaprijeđenje obrazovnog procesa i proizvodnje obrazovnih resursa za obrazovanje na daljinu, korištenje obrazovnih resursa i komunikacijskih tehnologija, adekvatan  sistem operativnog rješavanja žalbi i zahtjeva studenata koji studiraju na daljinu, te da razvije i promovira jasna pravila o: produkciji obrazovnih resursa i osiguravanju autorskih prava (copyright), upotrebi IKT tehnologija i pristupa istim, upotrebi virtualnih biblioteka - vlastitih, partnerskih ili iznajmljenih, distribuciji didaktičkog materijala i e-predmeta, produkciji i upotrebi elektronskih obrazovnih materijala i multimedijskih sadržaja. 

Centar raspolaže sljedećim tehnologijama, koje se koriste za potrebe e-učenja i izvođenja predavanja na daljinu: LMS/LCMS eCampus sistem za e-učenje putem Interneta, vlastita instalacija Cisco WebEx web konferencijskog sistema za predavanja na daljinu u realnom vremenu, privatni YouTube kanal za isporuku video-baziranih obrazovnih sadržaja, Camtasia i drugi autorski alati za produkciju multimedijskih obrazovnih sadržaja. 

Upis studenata u akademskoj 2020/2021 godini

Dragi budući studenti,

Sada ste u jako značajnoj fazi svog života, odlučujete o svojoj budućnosti odabirom institucije i programa studiranja, što će vam umnogome odrediti cijeli životni put i profesionalni uspjeh.

Opširnije

 

Zašto odabrati studij na Visokoj školi eMPIRICA

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA nudi zaista jedinstvene studijske programe u BiH i visoko kvalitetan pristup obrazovnom procesu, u kojem se zahtjevi i potrebe studenta nalaze u fokusu.

Opširnije

 

Glavnih 10

Deset razloga koji će Vas opredijeliti za studij na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA

Opširnije

 

Dvojna diploma – transnacionalni studij

Visoka škola eMPIRICA i Visoka šola za poslovne vede iz Ljubljane dobili su od Slovenačke agencije za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju NAKVIS (www.nakvis.si) odobrenje da mogu na Visokoj školi eMPIRICA izvoditi transnacionalni studij na studijskom programu Poslovna informatika uz izdavanje dvojne BiH-SLO diplome.

Opširnije

 

Cjenovnik - školarina koja pokriva sve troškove studija

Dragi studenti, u želji da Vam studij učinimo finansijski što prihvatljivijim, zadržavajući visok stepen kvaliteta, kreirali smo školarinu koja pokriva sve Vaše troškove tokom studija.

Opširnije

 

Ekvivalencija predmeta i priznavanje industrijskih certifikata

Vjerujemo da su se mnogi od vas već dijelom školovali na drugim visokoškolskim ustanovama. Kod nas se uvažava svako vaše znanje koje je povezano sa našim studijskim programom.

Opširnije

 

Certiport testni centar

Visoka škola eMPIRICA je od 2012. godine ovlašteni Certiport testni centar.

Opširnije
 

Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Lokalna Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Opširnije

 

 

 

 

YouTube kanal

Web Analytics