Članci

Modul 3: Angular

 

Angular je framework (radni okvir) za razvoj aplikacija, razvio ga je 2009. godine Google. Angular često nazivaju i “superherojem okvira za JavaScript” što dodatno svjedoči o njegovoj popularnosti i snazi kada je u pitanju izrada bogatih i efikasnih interaktivnih jednostraničnih web aplikacija, koje se potom lako održavaju. U prvoj verziji, ovaj se okvir nazivao AngularJS, a počevši od druge verzije 2016. godine, samo Angular. Sufiks “JS” upućivao je da se radi o JavaScript okviru za razvoj klijentskih web aplikacija. Izbacivanje “JS” iz imena ukazuje na to da se uz razvoj web aplikacija, omogućava i razvoj mobilnih te desktop aplikacija, a time Angular postaje univerzalni okvir. Osnova namjena Angular okvira je razvoj single page web aplikacija.

Cilj ovog modula je da vas osposobi da kreirate interaktivnu web aplikaciju primjenom Angular radnog okvira. Dodatno, razumjet ćete principe komunikacije klijenta sa aplikacijom, generisanja zahtjeva, razmjene i rada sa podacima i njihovog dinamičkog prikaza. Upoznavanje SPA (single-page application) koncepta, Angular radnog okvira, pratećih alata za izradu SPA aplikacija, često korištenih biblioteka za proširenje, osnova unit i end-to-end testova, su neke od oblasti kojima ćete ovladati.

 

 

 

 

Upis studenata

Dragi budući studenti,

Sada ste u jako značajnoj fazi svog života, odlučujete o svojoj budućnosti odabirom institucije i programa studiranja, što će vam umnogome odrediti cijeli životni put i profesionalni uspjeh.

Opširnije

 

Zašto odabrati studij na Visokoj školi eMPIRICA

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA nudi zaista jedinstvene studijske programe u BiH i visoko kvalitetan pristup obrazovnom procesu, u kojem se zahtjevi i potrebe studenta nalaze u fokusu.

Opširnije

 

Glavnih 10

Deset razloga koji će Vas opredijeliti za studij na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA

Opširnije

 

Dvojna diploma – zajednički studij

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčkom i Visoka škola računarstva i informatike eMPIRICOM u Tuzli potpisali su ugovore o organizovanju zajedničkih studija prvog ciklusa za sticanje DVOJNE DIPLOME za studijske programe INŽENJERSKA INFORMATIKA i POSLOVNA INFORMATIKA.

Opširnije

 

Cjenovnik - školarina koja pokriva sve troškove studija

Dragi studenti, u želji da Vam studij učinimo finansijski što prihvatljivijim, zadržavajući visok stepen kvaliteta, kreirali smo školarinu koja pokriva sve Vaše troškove tokom studija.

Opširnije

 

Ekvivalencija predmeta i priznavanje industrijskih certifikata

Vjerujemo da su se mnogi od vas već dijelom školovali na drugim visokoškolskim ustanovama. Kod nas se uvažava svako vaše znanje koje je povezano sa našim studijskim programom.

Opširnije

 

Certiport testni centar

Visoka škola eMPIRICA je od 2012. godine ovlašteni Certiport testni centar.

Opširnije
 

Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Lokalna Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Opširnije

 

 

 

 

YouTube kanal

Web Analytics