Članci

Modul 10: MS SQL

 

Ovaj modul ima za cilj da vam pruži osnovna i naprednija znanja potrebna za rad sa Microsoft SQL bazama podataka. Detaljno su predstavljene teorijske osnove baza podataka, prikazani su načini instalacije i održavanje baza, smještanje podataka u baze, kao i dolaženja da potrebnih podataka, uključujući kreiranje kompleksne transakcione logike.

SQL je temeljna vještina za svakog ko želi raditi sa bazama podataka i podacima. Kroz ovaj modul steći ćete znanja i vještine potrebne za planiranje, dizajn i razvoj baza podataka, baziranih na Microsoft SQL serveru i programskom upitnom jeziku Transact-SQL (T-SQL).  Počinjemo sa uvodom u SQL tehnologiju, upoznavanjem sa SQL serverom i T-SQL jezikom, da bi kasnije, kroz teorijske koncepte i praktične primjere, bio prikazan način implementacije baza podataka i rad sa njima. Na tom putu objasniti ćemo ključne koncepte, demonstrirati sintaksu i pružiti Vam priliku da isprobate svaku tehniku za sebe, korištenjem SQL Management Studio na SQL serveru.

Upis studenata

Dragi budući studenti,

Sada ste u jako značajnoj fazi svog života, odlučujete o svojoj budućnosti odabirom institucije i programa studiranja, što će vam umnogome odrediti cijeli životni put i profesionalni uspjeh.

Opširnije

 

Zašto odabrati studij na Visokoj školi eMPIRICA

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA nudi zaista jedinstvene studijske programe u BiH i visoko kvalitetan pristup obrazovnom procesu, u kojem se zahtjevi i potrebe studenta nalaze u fokusu.

Opširnije

 

Glavnih 10

Deset razloga koji će Vas opredijeliti za studij na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA

Opširnije

 

Dvojna diploma – zajednički studij

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčkom i Visoka škola računarstva i informatike eMPIRICOM u Tuzli potpisali su ugovore o organizovanju zajedničkih studija prvog ciklusa za sticanje DVOJNE DIPLOME za studijske programe INŽENJERSKA INFORMATIKA i POSLOVNA INFORMATIKA.

Opširnije

 

Cjenovnik - školarina koja pokriva sve troškove studija

Dragi studenti, u želji da Vam studij učinimo finansijski što prihvatljivijim, zadržavajući visok stepen kvaliteta, kreirali smo školarinu koja pokriva sve Vaše troškove tokom studija.

Opširnije

 

Ekvivalencija predmeta i priznavanje industrijskih certifikata

Vjerujemo da su se mnogi od vas već dijelom školovali na drugim visokoškolskim ustanovama. Kod nas se uvažava svako vaše znanje koje je povezano sa našim studijskim programom.

Opširnije

 

Certiport testni centar

Visoka škola eMPIRICA je od 2012. godine ovlašteni Certiport testni centar.

Opširnije
 

Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Lokalna Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Opširnije

 

 

 

 

YouTube kanal

Web Analytics