Članci

Modul 6: JAVA

 

Java je programski jezik koji se koristi za izgradnju i razvoj velikog broja aplikacija i njihovu implementaciju u različitim multiplatformskim okruženjima. Java programiranje je jedno od najzastupljenijih danas, posebno imajući u vidu sve veću primjenu u izradi aplikacija za cijeli spektar uređaja, od pametnih telefona, do računara, televizora, mobitela. Java se danas koristi od strane IT giganata kao što su Facebook, Amazon, LinkedIn i eBay. Java pokreće više od 3 milijardi uređaja širom svijeta – to je programski jezik koji utiče na svakodnevni život ljudi više nego bilo koji drugi.

U okviru ovog modula upoznat ćete se sa procesom razvoja aplikacija od  analize problema, kreiranja specifikacije i dizajna do implementacije koristeći Java programski jezik i IDE (Integrated Development Environment). Ovladat ćete osnovnim komponentama, tipovima podataka, promjenljivim, operatorima, kontrolom toka, objektnim programiranjem, rukovanjem file sistemom i podacima. Upoznat ćete se sa objektno orijentiranim konceptima, terminologijom i sintaksom, i koracima potrebnim za kreiranje osnovnih Java programa, koristeći praktične aktivnosti.

Po završetku ovog modula bit ćete spremni da nastavite usavršavanje u više pravaca - prije svega u pravcu kreiranja desktop aplikacija, web aplikacija, aplikacija za mobilne uređaje, i raznih drugih.

Upis studenata

Dragi budući studenti,

Sada ste u jako značajnoj fazi svog života, odlučujete o svojoj budućnosti odabirom institucije i programa studiranja, što će vam umnogome odrediti cijeli životni put i profesionalni uspjeh.

Opširnije

 

Zašto odabrati studij na Visokoj školi eMPIRICA

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA nudi zaista jedinstvene studijske programe u BiH i visoko kvalitetan pristup obrazovnom procesu, u kojem se zahtjevi i potrebe studenta nalaze u fokusu.

Opširnije

 

Glavnih 10

Deset razloga koji će Vas opredijeliti za studij na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA

Opširnije

 

Dvojna diploma – zajednički studij

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčkom i Visoka škola računarstva i informatike eMPIRICOM u Tuzli potpisali su ugovore o organizovanju zajedničkih studija prvog ciklusa za sticanje DVOJNE DIPLOME za studijske programe INŽENJERSKA INFORMATIKA i POSLOVNA INFORMATIKA.

Opširnije

 

Cjenovnik - školarina koja pokriva sve troškove studija

Dragi studenti, u želji da Vam studij učinimo finansijski što prihvatljivijim, zadržavajući visok stepen kvaliteta, kreirali smo školarinu koja pokriva sve Vaše troškove tokom studija.

Opširnije

 

Ekvivalencija predmeta i priznavanje industrijskih certifikata

Vjerujemo da su se mnogi od vas već dijelom školovali na drugim visokoškolskim ustanovama. Kod nas se uvažava svako vaše znanje koje je povezano sa našim studijskim programom.

Opširnije

 

Certiport testni centar

Visoka škola eMPIRICA je od 2012. godine ovlašteni Certiport testni centar.

Opširnije
 

Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Lokalna Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Opširnije

 

 

 

 

YouTube kanal

Web Analytics