Članci

Modul 14: Xamarin

 

Xamarin je open-source framework u vlasništvu Microsofta koja sadrži set alata za razvoj mobilnih aplikacija za Android, iOS i Windows, korištenjem C# ili XAML jezika.

Xamarin porodica se sastoji od Xamarin platform (Xamarin.iOS i Xamarin.Android) i Xamarin.Forms. Sa Xamarin.Forms velika većina poslovne logike i korisničkog sučelja može biti napisana unutar jednog zajedničkog projekta, koji proizvodi potpuno funkcionalne aplikacije i za Android i za iOS operativne sisteme. S druge strane, Xamarin platform je vrlo specifičan za određenu platformu i više liči pisanju nativne aplikacije u C#.

Iako ćete se upoznati sa Xamarin.Android, odnosno Xamarin.iOS, fokus ovog modula je na Xamarin.Forms koji ćemo koristiti za izgradnju nativnih aplikacija za iOS i Android operativne sisteme, iz jedinstvene i zajedničke baze kodova. Xamarin.Forms je sloj apstrakcije na vrhu Xamarin.iOS i Xamarin.Android za izgradnju zajedničkog korisničkog sučelja. Također, omogućava interakciju s API-jima za odabranu platformu. Xamarin.Forms omogućavaju izgradnju cross-platform mobilnih aplikacija koristeći uobičajene UI stranice, izgled, prikaze, kontrole i obrasce dizajna. 

U okviru ovog modula svladat ćete Xamarin arhitekturu, razvoj korisničkog sučelja, rad sa slikama, predstavljanje podataka kroz interaktivne liste, implementiranje multi-page aplikacija sa navigacijom, tabovima, pravljenje formi i postavljanje stranica, spremanje i dohvatanje podataka iz različitih izvora, i još mnogo toga.

Upis studenata

Dragi budući studenti,

Sada ste u jako značajnoj fazi svog života, odlučujete o svojoj budućnosti odabirom institucije i programa studiranja, što će vam umnogome odrediti cijeli životni put i profesionalni uspjeh.

Opširnije

 

Zašto odabrati studij na Visokoj školi eMPIRICA

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA nudi zaista jedinstvene studijske programe u BiH i visoko kvalitetan pristup obrazovnom procesu, u kojem se zahtjevi i potrebe studenta nalaze u fokusu.

Opširnije

 

Glavnih 10

Deset razloga koji će Vas opredijeliti za studij na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA

Opširnije

 

Dvojna diploma – zajednički studij

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčkom i Visoka škola računarstva i informatike eMPIRICOM u Tuzli potpisali su ugovore o organizovanju zajedničkih studija prvog ciklusa za sticanje DVOJNE DIPLOME za studijske programe INŽENJERSKA INFORMATIKA i POSLOVNA INFORMATIKA.

Opširnije

 

Cjenovnik - školarina koja pokriva sve troškove studija

Dragi studenti, u želji da Vam studij učinimo finansijski što prihvatljivijim, zadržavajući visok stepen kvaliteta, kreirali smo školarinu koja pokriva sve Vaše troškove tokom studija.

Opširnije

 

Ekvivalencija predmeta i priznavanje industrijskih certifikata

Vjerujemo da su se mnogi od vas već dijelom školovali na drugim visokoškolskim ustanovama. Kod nas se uvažava svako vaše znanje koje je povezano sa našim studijskim programom.

Opširnije

 

Certiport testni centar

Visoka škola eMPIRICA je od 2012. godine ovlašteni Certiport testni centar.

Opširnije
 

Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Lokalna Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Opširnije

 

 

 

 

YouTube kanal

Web Analytics