Članci

Inženjerska informatika

 

BROŠURA - VODIČ ZA STUDENTE>>> 

 

Studijski program Inženjerska informatika na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH je jedini studijski program inženjerske informatike u BiH koji studentima omogućava besplatno pohađanje programa Cisco akademije u okviru samog studija (4 semestra Cisco akademije su sadržajno preslikana u 4 predmeta studijskog programa), a koji ih priprema za uspješno polaganje Cisco certifikata, jednog od najcjenjenijih industrijskih certifikata u svijetu u oblasti mrežnih tehnologija.

Nakon završetka Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA, studijski program Inženjerska informatika, stiče se diploma Bachelor, akademska titula i stručno zvanje:

BACHELOR INŽENJERSKE INFORMATIKE

Po završetku studija, diplomanti ovog studijskog programa su osposobljeni za obavljanje sljedećih poslova:

 • Izrada računarskih aplikacija za desktop i web,
 • Projektovanje, programiranje, implementacija i administriranje računarskih baza podataka,
 • Izrada poslovnih informacijskih sistema i sistema podrške poslovnom odlučivanju,
 • Planiranje, implementacija i održavanje sigurnosti informacijskih sistema,
 • Projektovanje, implementacija, administracija i održavanje informacijskih mrežnih sistema,
 • Podrška korisnicima prilikom implementacije i korištenja IT aplikacija,
 • Prodaja IT i komunikacijske opreme, programa i sistema,
 • Vođenje IT kompanije.

Studenti u toku studija i nakon završetka Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA, studijski program Inženjerska informatika, stiču:

(a) Znanja, sposobnosti i vještine:

 • Poznavanje temeljnih matematičkih principa i metoda koji se primjenjuju u računarstvu i informatici,
 • Poznavanje temeljnih naučnih principa i osnovnih koncepata na kojima počivaju informacijske i komunikacijske tehnologije,
 • Razumijevanje temeljnih koncepata računarstva,
 • Poznavanje osnova programiranja korištenog u programskom i sistemskom inženjerstvu,
 • Poznavanje računarskih mreža i mrežnih protokola,
 • Razumijevanje rada, te poznavanje projektovanja, programiranja, implementacije i administriranja računarskih baza podataka,
 • Poznavanje planiranja, izgradnje i upravljanja IT sistemima i sigurnošću IT sistema,
 • Korištenje tehnika, vještina i modernih inženjerskih alata neophodnih za praksu,
 • Znanje o funkcionisanju preduzeća u tržišnoj ekonomiji, te poznavanje osnova organizacije i menadžmenta,
 • Korištenje engleskog jezika u literaturi i svakodnevnoj stručnoj komunikaciji,
 • Predstavljanje informacija, ideja, problema i rješenja korisnicima i stručnim saradnicima,
 • Prilagodljivost novim tehnologijama i tehnikama kao dio procesa cjeloživotnog učenja,
 • Rad u timu i projektnoj grupi, primjereno potrebama tržišta rada,
 • Rad u dinamičnom projektnom okruženju i poznavanje metodologije vođenja IT projekata,
 • Poznavanje društvenog, etičkog, poslovnog i pravnog konteksta u kojem djeluje vlasnik diplome.

(b) Inženjerska analiza:

 • Sposobnost da primijene svoje znanje i razumijevanje da indentificiraju, formuliraju i riješe inženjerske probleme u računarstvu i informatici,
 • Sposobnost da primijene stečeno znanje i razumijevanje u analizi informacijskih i računarskih  tehnologija, proizvoda, procesa i metoda,
 • Sposobnost da izaberu i primijene relevantne analitičke i programerske metode, te metode projektiranja.

(c) Inženjerski dizajn:

 • Sposobnost primjene znanja i razumijevanja da se specificira, razvije i realizira dizajn u skladu sa definisanim i specificiranim zahtjevima,
 • Razumijevanje metodologija dizajna u računarstvu i informatici, kao i sposobnost korištenja odgovarajućih matematičkih metoda, tehnika programiranja i projektiranja, te informacijskih i komunikacijskih alata.

(d) Istraživanje:

 • Sposobnost korištenja literature, baza podataka i drugih izvora informacija,
 • Sposobnost korištenja laboratorijske opreme i razvojnih okruženja, analize, vrednovanja i verifikacije rezultata,
 • Sposobnost da svoje znanje podignu na viši nivo, prodube razumijevanje svog područja studija ili discipline, i kontinuirano razvijaju sopstvene vještine, kroz samostalno učenje i razvoj,
 • Vještine učenja koje im omogućavaju da nastave studij na način koji će uglavnom biti samousmjeren, istaživački  i autonoman,
 • Interpersonalne vještine i vještine timskog rada, primjerene različitim kontekstima učenja i zaposlenja, te sposobnost vođenja i/ili pokretanja inicijative i davanje doprinosa promjeni i razvoju.

(e) Inženjerska praksa:

 • Odabir i primjena odgovarajućih naučnih principa, matematičkih metoda i računarskih alata u analizi, projektiranju i implementiranju IT sistema,
 • Sposobnost kombiniranja teorije i prakse pri rješavanju problema,
 • Razumijevanje primjenjivih tehnika i metoda, te razumijevanje njihovih ograničenja,
 • Svjesnost uticaja inženjerske prakse na društvo.

Tipična zanimanja na temelju dobivene diplome:

 • IT konsultant/specijalista/menadžer,
 • IT sistem inženjer,
 • Sistem administrator,
 • Web programer,
 • Programer,
 • Inženjer za računarske sisteme i mreže,
 • Administrator računarskih sistema,
 • Administrator računarskih mreža,
 • Administrator baza podatak, itd.

Upis studenata

Dragi budući studenti,

Sada ste u jako značajnoj fazi svog života, odlučujete o svojoj budućnosti odabirom institucije i programa studiranja, što će vam umnogome odrediti cijeli životni put i profesionalni uspjeh.

Opširnije

 

Zašto odabrati studij na Visokoj školi eMPIRICA

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA nudi zaista jedinstvene studijske programe u BiH i visoko kvalitetan pristup obrazovnom procesu, u kojem se zahtjevi i potrebe studenta nalaze u fokusu.

Opširnije

 

Glavnih 10

Deset razloga koji će Vas opredijeliti za studij na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA

Opširnije

 

Dvojna diploma – zajednički studij

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčkom i Visoka škola računarstva i informatike eMPIRICOM u Tuzli potpisali su ugovore o organizovanju zajedničkih studija prvog ciklusa za sticanje DVOJNE DIPLOME za studijske programe INŽENJERSKA INFORMATIKA i POSLOVNA INFORMATIKA.

Opširnije

 

Cjenovnik - školarina koja pokriva sve troškove studija

Dragi studenti, u želji da Vam studij učinimo finansijski što prihvatljivijim, zadržavajući visok stepen kvaliteta, kreirali smo školarinu koja pokriva sve Vaše troškove tokom studija.

Opširnije

 

Ekvivalencija predmeta i priznavanje industrijskih certifikata

Vjerujemo da su se mnogi od vas već dijelom školovali na drugim visokoškolskim ustanovama. Kod nas se uvažava svako vaše znanje koje je povezano sa našim studijskim programom.

Opširnije

 

Certiport testni centar

Visoka škola eMPIRICA je od 2012. godine ovlašteni Certiport testni centar.

Opširnije
 

Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Lokalna Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Opširnije

 

 

 

 

YouTube kanal

Web Analytics